ထုိင္းတပ္ခ္ျပည္နယ္ရိွလူမ်ား သားစိမ္းစားသူ ျမန္မာတစ္ဦးကို ေၾကာက္လန႔္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10:51 PM


ထိုင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္ တပ္ခ္ျပည္နယ္မွ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္( Assawin Pinitwong) တိရစၧာန္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ၿပီး အစိမ္းလိုက္စားျခင္းကို တမ္းတမ္းစဲြျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦးေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္ခ္ျပည္နယ္၊ မယ္ရာမတ္ခ႐ုိင္၊ ဘန္ေကာက္ပါဟာ ေက်းရြာတြင္ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕မ်ား ခ်ထားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမုိခါလိုင္း (၂၅) ႏွစ္ ၎တို႔ေဒသသို႔ျပန္လာမည္ကုိေၾကာက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားကေျပာၾကားသည္။ တပ္ခ္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆြန္ခ်ိဳင္းဟာ ႆယာကန္သီက ယင္းေက်းရြာသုိ႔ စစ္သားမ်ား၊ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပို႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ခုရိွ သန္႔စင္ခန္းအတြင္း ေခြး မ်ားႏွင့္ ၾကက္မ်ားအား ခုတ္ထစ္ သတ္ျဖတ္ အစိမ္းလုိက္စား ေသာက္ေနခဲ့ျခင္းအတြက္ အဆိုပါ ကရင္အမ်ိဳးသားကုိ မၾကာေသးမီက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ မစၥတာ မိုခါလိုင္းျပန္လာမည္ကို စုိးရိမ္၍ ရြာသားမ်ားမွာ ညဘက္အျပင္သို႔ မထြက္ရဲဟု ေဒသခံေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က စစ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားတိုက္ခိုက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ မယ္ရာမက္ခ႐ုိင္ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ပန္တစ္ကမူ မစၥတာ မုိခါလုိင္းမွာ မည္သည့္အစားအစာကုိမဆို စားေသာက္ရွင္သန္ရန္ ေလ့က်င့္မႈရရိွထားသည့္ စစ္သားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ပံုရသည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။ —Ref: Bangkok Post 7daydaily